Home

Kriminologi kurs

I kursen får studenten lära sig grundläggande kriminologiska begrepp och definitioner, olika metoder för att studera brottslighetens omfattning, karaktär samt förändringar över tid samt olika metodologiska utmaningar som mätningen av brottslighet innebär - exempelvis dold brottslighet Kursen består av tre delkurser: 1. Allmän kriminologi, 15 hp. Kursen består av två delmoment: //Kriminologisk teori och brottsprevention (7,5 hp)// //Kriminologiska teman: En översikt (7,5 hp)// Delkursen inleds med en diskussion om grundläggande akademiska förhållningssätt och om studentens förståelse för sin egen roll inom akademin

Kriminologi GR (B), Brottsprevention utifrån ett drogperspektiv. Kursen fokuserar på brottsprevention utifrån ett drogperspektiv. I kursen beskrivs och diskuteras kopplingen mellan droger, droghantering och brottslig verksamhet, både... Fristående kurser (grundnivå) Distans Den första kursen på Kriminologiprogrammet är Kriminologi I. Med andra ord, den fristående kursen Kriminologi I är samma kurs som ges som termin 1 på programmet. Blir du antagen till Kriminologiprogrammet och redan har läst Kriminologi I, 30 hp, får du en studiefri lucka den första terminen och blir sedan aktiv på programmet först till termin 2 Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp. Kursen avser att ge dig en kunskap i utvecklingen av kriminologi som kunskapsområde och de grundläggande begreppen inom kriminologi. Områden som kommer att belysas är bland annat kriminologiska teorier, den svenska rättsprocessen och grundläggande vetenskapsteori Är du intresserad av att veta vad som får människor att begå brott? På en utbildning inom kriminologi får du bland annat läsa psykologi, sociologi och juridik. Hitta din utbildning i kriminologi på distans idag Kriminologi betyder läran om brott. Under en kriminologiutbildning fördjupar du dig i orsakerna bakom brottslighet och påföljderna av den men också i lösningar och hur vi kan göra vårt samhälle tryggare. En utbildning i kriminologi innehåller också ämnen som juridik, sociologi och psykologi

Kriminologi (Distans) I - Stockholms universite

Distansutbildning kriminologi En distansutbildning inom kriminologi ger dig friheten att välja var och när du studerar. Här nedanför har vi samlat olika distansutbildningar inom kriminologi - allt för att göra ditt val lite enklare Och i andra hand söka en fristående kurs Kriminologi 1. Och om du inte läser ett program att när du är inne i studierna - sök upp studievägledare och gör planering tillsammans med honom eller henne. Hälsningar. Peter syv . Logga in. Frågor och svar. 0 Poäng. 0 Svar Kriminolog- Utbildning och information. Här hittar du information om hur man utbildar sig till Kriminolog samt relaterad information om hur mycket en Kriminolog tjänar i lön, hur det är att jobba som Kriminolog, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Kriminolog utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller.

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av varför människor begår brott och hur samhället hanterar det. Under kursen behandlas orsaker till brott och sociala avvikelser på individ- och samhällsnivå, vilka effekter olika brottspreventiva åtgärder har, liksom vad som får vissa samhällsproblem att definieras som brott och bli föremål för kriminalpolitiska intressen Syftet med Allmän översiktskurs är att ge studenterna en mycked bred och allsidig översikt över kriminologi som ett vetenskapligt ämne: Efter genomgången ska studenterna ha: 1. Kunskaper om olika definitioner av ämnet kriminologi, kriminos relation till angränsande ämnesområden, samt de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna till de centrala kriminologiska begreppen och teorier Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om kriminologi, om risk- och skyddsfaktorer associerade med brott och otrygghet, om kriminos forskningsmetoder och brottsprevention, med integrativ och tillämpad inriktning Kursen är uppdelad i fyra moduler; Kriminologisk teori 7.5 hp, Tillämpade kriminologiska perspektiv 7.5 hp, Sociologisk och socialpsykologisk metod och analys 7.5 hp och Forskning i praktiken 7.5 hp. Kriminologi A 30 hp motsvarar kurserna Kriminologi A:1 15 hp och Kriminologi A:2 15 hp tillsammans Sociologi: Kriminologi 30 hp Kursen ger grundläggande kunskaper i samhällsvetenskaplig teori och metod, samt vetenskapliga verktyg för att analysera kriminologiska problemställningar. Termin 2. Rättssociologi: Grundkurs 30 hp Rättssociologi är ett ämne där man undersöker sociala normer och rättsregler

Kriminologi: Grundkurs Malmö universite

Kriminologi populärt inför höstterminen 2021 Utbildningar vid Kriminologiska institutionen bland de mest sökta inför höstterminen vid Stockholms universitet. Läs hela artikeln här. Nya forskningsmedel till projekt vid Kriminologiska institutionen Den senaste tiden har ett flertal projekt vid institutionen beviljats forskningmedel Kriminologi I - 30 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare version (till {{ GetToDate(version.GiltigFrom) | date:'yyyy-MM-dd' }}) Senaste Det finns för tillfället inget välkomstbrev för den här kursen Kriminologiprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med frågor som rör kriminalitet, utsatthet, missbruk och psykisk ohälsa. Programmet omfattar tre års heltidsstudier och ger grundläggande teoretiska och metodologiska kunskaper för att förstå orsakerna till varför individer begår brott och utsätts för brott Kriminologi. Introduktion till kriminologi som kunskapsfält och profession 15 hp Maskinteknik. CAD och produktutveckling 7.5 hp Matematik. Algebra C 7.5 hp Algebra och geometri 7.5 hp Analysens grunder C 7.5 hp Basmatematik 3c 11 v Differentialekvationer med tillämpningar 7.5 hp Envariabelanalys 7.5 h 22.5 hp inom kriminologi; exempelvis Kriminologi I (15 hp) samt 7.5 hp från kursen Kriminologi II (15 hp) vid Umeå universitet, eller motsvarande. Urval Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs

Utbildning i Kriminologi på distans - AllaStudier

Kriminologi - kriminalvård och psykisk ohälsa, 7.5 hp. På denna kurs får du lära dig hur kriminalvården arbetar med olika behandlingar och metoder, både i fängelse och frivård, för att minska risken för återfall i brott. Du lär dig också hur riskbedömningar görs framförallt när det gäller våld, alkohol och droger Kurser i jurdidik ingår också i programmet, till exempel straff-, social- och förvaltningsrätt. Under utbildningens gång kopplas teori till verkliga situationer för att förbereda dig inför arbetslivet. Fristående kurser inom kriminologi. Det finns även många fristående kurser att läsa inom kriminologi Du får också kunskap om psykologiska, psykiatriska och neurbiologiska förklaringar till kriminalitet. Vi behandlar också några specifika brottstyper såsom hedersrelaterat våld och sexualbrott. Denna kurs är den tredje i ordningen av de fyra kurser i kriminologi som ges vid Högskolan Väst Kurser i detta ämne syftar till att ge översiktlig kunskap om kriminologi och kriminologisk empiri. Målgrupp Rättspsykiatri. När i utbildningen Mitten. Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17 Till stor del: 4. Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015: Kurs i Kriminologi nätbaserade. Studenter som vill tjäna krediter mot en viss grad men inte vill delta i klasser på campus kan göra det, kan dra nytta av den bekvämlighet som erbjuds av en online kurs

Kriminologiprogrammet - Örebro universite

Kriminologi betyder läran om brott. Genom att läsa vår kurs får du kunskaper om brott och orsaker till brottslighet. Frågor som berör brott och straff, trygghet och säkerhet, är ständigt aktuella i samhällsdebatten, tar ansenliga mängder av samhällets resurser i anspråk och är relevanta för det omfattande risk- och säkerhetsarbete som idag görs inom stat och kommun, företag. Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne som ligger nära samhälls- och beteendevetenskap. När du studerar kriminologi får du lära dig om brott och dess orsaker, följder och omständigheter samt samhällets reaktioner på brott Biopsykosocial kriminologi är ett växande område inom krimino som handlar om biologiska, psykologiska och sociala faktorer och samspelet mellan dessa olika faktorer som förklaringar till brott. Kursen behandlar centrala begrepp och forskningsmetoder som används inom området Ordet kriminologi betyder läran om brottet. En kriminolog stöttar polisen med teorier och expertis gällande förklaringar till särskilda händelser av brott och intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och. Kurs: SARA:SV och SARA-V3. Bedömning av risk för partnervåld. Fredagen den 8/10, kl 9 - 16 Stadshotellet, Mjölby Anmälan sker senast 28/9. Fredagen den 5/11, kl 9 - 1

Kursen handlar om att söka svar på frågor som: Hur skriver man på ett vetenskapligt sätt? Vilka statistiska och kvalitativa metoder använder man för att Kriminologi III, 30 hp - Örebro universite Kursen syftar till att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper om kriminologi. Bland annat fördjupade kunskaper om vetenskaplig metod med kriminologisk inriktning, teorier och forskning om brottslighetens orsaker och risk- och skyddsfaktorer, samt om läran om brottsoffer (viktimologi), allt med integrativ och tillämpad inriktning Kursen innefattar även ett självständigt fördjupningsarbete. Behörigheter och urval Förkunskarav För tillträde till kursen krävs minst 15 högskolepoäng i kriminologi eller motsvarande, alternativt 60 högskolepoäng. Urval Högskolepoäng, max 225 hp. För.

Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 h

 1. ologi. Kri
 2. ologi är 267 kronor. Priset skiljer sig pga flera olika faktorer: Erfarenheten en lärare har inom ämnet; Var kursen är (online eller hemma) samt beroende på geografisk plats ; kursernas längd och frekvens; 97% av lärarna erbjuder första kursen gratis. Upptäck priserna för lärare nära dig
 3. Kurs- och ämnesplaner Kommentarmaterial till gymnasieskolans ämnesplaner Materialen ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i ämnesplanerna. Hem › Undervisning › Gymnasieskolan › Läroplan, program och.

Om kursen Kursen inleds med kriminologi. Förekomst och variationer i olika former av brottslighet analyseras och en kritisk granskning sker av de åtgärder som samhället företar med anledning av brott. Aktuella teorier om brottsorsaker diskuteras. I kursens andra del står brottsoffret i centrum Introduktion till kriminologi som kunskapsfält och profession 15 hp. Område Kriminologi. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om kriminologiska definitioner och begrepp, brottslighetens struktur, omfattning och variationer samt vilka processer som leder till kriminalisering eller avkriminalisering

Gå en utbildning inom kriminologi på distans

Kursen inleds med en diskussion om vem som kan vara ett brottsoffer, hur utsattheten är fördelad geografiskt, i befolkningen, I delkursen formulerar studenten en problemställning av relevans för huvudområdet kriminologi med fokus på något inom kursens huvudtema:. Kriminologi, Distansutbildning Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Kriminologi, Distans. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information

Plugga kriminologi - sök, hitta och jämför på Studentum

Under kursen Examensarbete för kandidat i kriminologi (KR1500) kommer du att lära dig att genomföra en undersökning och författa en vetenskaplig uppsats av begränsat omfång. Efter genomgången kurs ska du kunna identifiera, formulera och undersöka kriminologiskt relevanta frågeställningar Kriminologi är den vetenskapliga läran om brottslighet och relaterade fenomen såsom otrygghet, dess utveckling, orsaker, risk- och skyddsfaktorer, konsekvenser av brott för brottsoffer, samt hur brottslighet och otrygghet kan förebyggas och hur personer kan behandlas Behörigheter och urval Förkunskarav Behörig att antas till masterprogrammet i kriminologi är den som har uppnått fordringarna för kandidatexamen och har godkända kurser om minst 60 hp i ett samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne, eller motsvarande, inklusive godkänd kurs i samhällsvetenskaplig metod om minst 15 hp. Behörig att antas till programmet är även den som har. 350kr/h · 1 a kursen gratis Kriminolog som undervisar i en kurs vid namn: krimpsylogisktbeteende, en intensiv utbildning i kriminologi och psykologi. utformad utifrån två perspektiv, av en kriminolog som en gång varit kriminell Kurs i Kriminologi via webbkamera (skype, facetime, etc..). inga dolda kostnader. Respektera COVID. Reservera med 3 klick

Distansutbildning kriminolog

 1. ologi nätbaserade. Lista dina program keyboard_arrow_lef
 2. en på kandidatprogrammet i kri
 3. ologisk ämne. Kurslitteratur och kursplan; Ter
 4. ologi, kandidatkurs ger olika samhällsvetenskapliga perspektiv på styrning och kontroll av brott, presenterar kvalitativa metoder och ger övningar i metod för att studera kri
Biologi Kurs B | Anders Henriksson | 23 SEK

I kursen kriminologi undersöks hur brottsligheten ser ut i Sverige, vilka brott det är som huvudsakligen begås, vem det är som drabbas, vem som fastnar i kriminellt beteende och hur samhället arbetar med brottsbekämpning. Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne mellan bland annat sociologi och psykologi Kurspaketet Grund- och fortsättningskurs i kriminologi består av kurserna Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser, 30 hp (SC1113) och Kriminologi: Fördjupade studier i brott och sociala avvikelser, 30 hp (SC1216), se respektive kurs för kursbeskrivning 450kr/h · 1 a kursen gratis En fil. mag. i kriminologi som ger dig en grundläggande och introducerande kurs i kriminologi. teoretisk bakgrund som blandas med konsten att läsa och tolka brottsstatistik samt diskussioner kring ak Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu. Sök andra utbildningar; Kontakta oss om du har frågor: support@du.se. Kursens mål. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: visa kunskaper om, redogöra för och diskutera några centrala klassiska teorier inom kriminologi; redogöra för forskningsmetoder och analysinstrumen

Kursen är en obligatorisk kurs under första året på kandidatprogrammet i kriminologi, 180 högskolepoäng. Undervisningsspråk: Svenska moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma Kursens mål För godkänt resultat på kursen ska studenten: € Kunskap och förståels Kursen ges som fristående kurs Undervisningsspråk: Svenska moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma Kursens mål För godkänt resultat på kursen ska studenten € € Kunskap och förståelse kunna identifiera centrala begrepp inom sociologi och kriminologi Forskarutbildningen i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper i ämnets teori, metod, aktuell forskning inom området samt andra färdigheter som är nödvändiga för att göra den studerande till en kritisk och självständig forskare med förmåga att utföra vetenskapligt arbete Samtliga studenter läser grundkursen i sociologi/kriminologi och rättssociologi. Om du har läst en kurs/kurser tidigare som undervisas på programmet kan denna/dessa tillgodoräknas. I sådana fall måste dock alltid de obligatoriska programaktiviteterna kompletteras Huvudområde: Kriminologi Fördjupning: G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskarav Beslut Denna kursplan är fastställd av Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. Förkunskarav och andra villkor för tillträde till kursen Kriminologi I eller grundkurs i allmän kriminologi, 20 poäng

För tillträde till kursen krävs kurs HS112B, HS131B samt ytterligare avslutade kurser omfattande minst 60 hp inom det samhälls- eller beteendevetenskapliga, alternativt medicinska området. Det finns inga recensioner för Kriminologi: Kandidatkurs Skriv en recension. Jobb & Lön Kriminologi kurs gymnasiet. Become a Pro with these valuable skills. Start Today. Join Millions of Learners From Around The World Already Learning On Udemy Grunden till denna utbildning är Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap, så du får en bred bas att bygga vidare på inför vidare studier.Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så.

Fristående kurser i kriminologi, hur fungerar det

 1. ologi omfattar 180 högskolepoäng, vilket innebär tre års heltidsstudier. Utbildningen leder till en kandidatexamen i kri
 2. Aktuella endagarskurser . Kurser hösten 2021. Deltagarantalet är maximerat till 30 per kurs så att deltagarna kan ha erforderlig fysisk distans till varandra
 3. ologi 202
 4. ologi, 10 hp! På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se! Skriv ut. Dela
 5. ologi På vår populära profil Kri
 6. ologi på Ekonomiprogrammet 26 mars, 2021 14:31. Hultsfreds gymnasium startar kursen kri
 7. ologi som kunskapsfält och profession 15hp KRG001_15403 Introduktion till kri

Huvudområde: Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu. Sök andra utbildningar; Kontakta oss om du har frågor: support@du.se. Kursens mål. Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper om konflikt- respektive konsensusperspektivet inom krimino och vilka förtjänster och tillkortakommanden som de två perspektiven har för olika. En förening för de studenter som läser kriminologiprogrammet, en fristående kurs inom kriminologi eller master inom sociologi/rättssociologi. Föreläsningar. Vårt eminenta eventutskott i samarbete med andra delar av föreningen anordnar gästföreläsningar för våra medlemmar, med aktuella ämnen inom kriminologi Introduktion till kriminologi ges ut av Studentlitteratur och presenterar en fördjupning av grunderna inom kriminologi. Boken är uppdaterad med hänsyn till förändringar som har skett i vår omvärld sedan 2014 då den förra upplagan utkom Kriminologi, kurs på avancerad nivå Narkotika och kontrollpolitik (7,5 p), VT14 Kursansvarig: Börje Olsson, SoRAD Sveaplan, tel. 674 70 50. Mottagning: enl. överenskommelse Lärare: Börje Olsson (BO Kursplan för kurs på grundnivå Kriminologi (Distans) I Criminology (Internet) I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: AKG110 Gäller från: HT 2019 Fastställd: 2007-06-13 Ändrad: 2019-03-14 Institution Kriminologiska institutionen Huvudområde: Kriminologi Fördjupning: G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskarav Beslu

Professor Nils Christie er død

Välkommen till kursen Examensarbete för kandidatexamen i kriminologi 15 hp hp! På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema Ämnesgrupp: Kriminologi Förkunskarav: Antagen till Polisprogrammet samt godkänd på följande kurser: - Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen - Polisen i samhället Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd Innehåll Kursen behandlar kriminologiska perspektiv på grundläggande nivå Målet med denna kurs är att göra planerare medveten om (1) ursprunget till kriminologi och (2) aktuella teorier som ägnas åt miljöns roll för brott orsakssamband. Kriminologi handlar om att förstå orsakerna till brott, och i den här kursen, studenten ska undersöka några av de mest inflytelserika förklaringarna till kriminellt beteende och de miljömässiga förutsättningar under. lnu.s

Kriminologi I 30 hp; Kurs inom det valda huvudområdet, Psykologi II, Sociologi II eller Kriminologi II 30 hp. VFU ingår med 7,5 hp där ett självständigt arbete inom det valda huvudområdet ingår. År 3. Bemötande och kommunikation 7,5 hp; Juridisk introduktion med förvaltningsrätt 7,5 h valbar kurs som ger breddning inom det kriminologiska intresseområdet, 15 hp. Termin 5. KRIA36 Kriminologi: Arbetslivspraktik, 30 hp eller utlandsstudier 30 hp eller valfri kurs (valfritt ämne) 30 hp. Termin 6. RÄSK02/SOCK08 Kandidatkurs 30 hp inom huvudområdet för kandidatexamen (rättssociologi eller sociologi) Kursen innehåller även ett självständigt examensarbete, där studenten tillämpar de kunskaper som förvärvats under Kriminologi I-II i en analys av en kriminologisk frågeställning. Moment: Kriminologi, kandidatkurs består av följande moment: Teori: Straffets Sociologi, 7.5 hp, Metod III, 7.5 hp och Examensarbete 15 hp. Behörighet och. kriminologi (fördjupningskurs) Rätten & samhället, 100 poäng *** *** *** Det är möjligt att skapa sin egen profil genom att inom programfördjupningen och Individuellt val, 200 p. - välja kurser ur listan ovan. Om du vill fördjupa dig i Kriminologi, kan du även försöka inrikta temat på ditt Gymnasiearbete åt det hållet. Bästa.

Kriminolog - Utbildning, behörighet, lön, arbetsmarknad

Kursen består av följande delar: Allmän översiktskurs 10 hp, Metod I 10 hp och Kriminalpolitik 10 hp. Allmän översiktskurs, 10 hp Allmän översiktkurs ger en bred översikt av ämnet kriminologi. Kursen består av ett antal delmoment som på olika sätt berör kriminologiska aspekter på brottslighet, lagstiftning och reaktion på brott Köp billiga böcker om Brottslighet & kriminologi i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker Kursplan Kriminologi och brottsförebyggande arbete Criminology and Crime Prevention 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: B1PK1U Version: 1.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2019-05-0 Under Yrkesutbildningar samlar vi ett stort utbud av kurser för vuxenstuderande som leder till ett yrke. Här finns både heltid och deltidskurser inom många olika ämnesområden. Vissa kurser är avgiftsfria och CSN-berättigade

Kriminologi I - Stockholms universite

 1. st 15 högskolepoäng. Förkunskarav För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfodringar på kursen SOCA71 Sociologi: Kri
 2. ologi Du anmäler dig till kurs inom program via www.antagning.se (välj Logga in på sidans överkant). I Logga in-fönstret under Är du redan student, välj Lunds universitet i scroll-listan, klicka sedan på Gå vidare till inloggning. Du behöver ha.
 3. ologi 1 Straffrätt- Föreläsning Anteckningar från boken Skyddsombudsrätt Begrepp till tenta - kvantitativ studie Edoc - föreläsningsanteckningar 1 Introduktion till kri
 4. ologi (S2KRI) Förkunskarav För tillträde till kursen krävs en kärnkurs om 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande kunskaper relevanta för huvudområdet kri
 5. Blocket Utbildning hjälper dig att hitta den utbildning som passar just dig. Som Blocket, fast för studier
 6. ologi och brottsförebyggande arbete Cri

Kriminologi: Introduktion till studier av brott och

 1. Vidareutveckla dig i din yrkesroll! Här hittar du kurser för kompetensutveckling som kan ta dig till nästa nivå i din karriär. Kurserna vänder sig både till dig som söker för egen räkning och för dig som söker för dina medarbetares fortbildning. De kan variera i längd och kan ha flera kursstarter om året. Vissa kurser innebär också certifiering inom ditt område
 2. i taget inom huvudområden statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap eller underrättelseanalys
 3. ologi. 100p: Retorik: 100p. Valbart mellan kurserna Matematik 3b eller Internationella relationer. 100p: Individuellt val 200 poäng. Här väljer du själv bland de kurser som skolan erbjuder Inom det individuella valet
 4. ologi I (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden AKG100 vid Stockholms universitet

Kursplan för kurs på grundnivå Kriminologi (Distans) I Criminology (Internet) I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: AKG110 Gäller från: HT 2014 Fastställd: 2007-06-13 Ändrad: 2014-04-02 Institution Kriminologiska institutionen Huvudområde: Kriminologi Fördjupning: G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskarav Beslu Kurs: Juridik för analytiker i kriminologi 7.5 hp (KRG002) Juridik för analytiker i kriminologi 7.5 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (KRG002.15404.20-

Kursplan för Kriminologi - Uppsala universite

Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogrammet i Kriminologi (S2KRI) Förkunskarav För tillträde till kursen krävs en kärnkurs om 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande kunskaper relevanta för huvudområdet kriminologi Kurs: Kriminologi och brottsförebyggande arbete, 7.5 hp (D1PK1U) Kriminologi och brottsförebyggande arbete, 7.5 hp Uppdragsutbildning, VT21 (D1PK1U-20211-21C11-) Kriminologi och brottsförebyggande arbete, 7.5 hp Uppdragsutbildning, distans VT21 (D1PK1U-20211-21D11- 1PA100 Grund­nivå Kurs­plan Hel­fart, Distans Svenska 04 okt, 2021 - 07 nov, 2021 15 april En del utbildningar är öppna för sen anmälan. LNU-06843 Grundläggande behörighet För betyget Godkänd på hel kurs 30 hp krävs Godkänd på samtliga tre delkurser. För betyget Väl Godkänd på hel kurs 30 hp krävs Väl godkänd på minst två av tre delkurser samt lägst Godkänd på resterande delkurs. 4/5 SC1113 Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser, 30 högskolepoäng / Criminology Försäkra dig om att dokumentet du får upp tillhör den avsedda kursen. Länkarna läggs upp manuellt och fel kan uppstå. Kontakta webbredaktor [at] soc [dot] lu [dot] se om du hittar avvikelser. Aktuella litteraturlistor är tillgängliga senast en månad före kursstart. Hittar du inte litteraturlistan eller kursplanen du söker

Receptövningen - Farmakologi Emovat Emovat ett kr som anvPatriark 19 maj 2021utbildning kurser åtgärder brottsoffer unga lagöverträdareDen andra chansen- Att änLill Kristin Nilsen - TelemarksadvokateneBeteendevetenskap (SABET) – Lundellska skolan, Skrapan
 • Golem R.
 • Bitcoin cena USD.
 • Cryptocurrency bill, 2021 pdf.
 • Binance Verifizierung notwendig.
 • Privat aktiebolag aktiekapital.
 • EToro bonus.
 • Lund University Ranking.
 • COPD GOLD classification.
 • Jämför den svenska regeringens reformer under 1930 talet med The New Deal i USA.
 • Bols Vodka review.
 • High fees ethereum.
 • Bona parkettgolv.
 • BTCC.B stock forecast.
 • Downtown Camper spa erbjudande.
 • Jungo Sports.
 • Kyc pi network yoti.
 • Cognitive Class blockchain Essentials answers.
 • How to use PicsArt without an account.
 • Bygglov staket Örebro.
 • CSN komvux.
 • Körplan engelska.
 • Skuldsättningskvot företag.
 • Assetz Capital.
 • Routing in azure.
 • FCA threshold conditions.
 • Rosenholm moccasked.
 • Paaltjesroute Groningen.
 • Critical capabilities for project and portfolio management, worldwide.
 • Quickbit TO1.
 • Trading Software Mac kostenlos.
 • Visum Sverige inbjudan.
 • CryptoRocket.
 • Peer review instructions.
 • Is mining time app legit.
 • Lyxigt barnvänligt hotell Sverige.
 • Utbildning för hållbar utveckling masterprogram.
 • Volvo Preise.
 • Low sodium soy sauce.
 • 2021 wealth management trends.
 • Can you go to jail for text messages UK.
 • Essä Skolverket.