Home

Svenska kulturfonden styrelse

Fondens arbete leds av en styrelse som består av sex ledamöter, tre från Sverige och tre från Finland. Styrelsen utses av respektive lands regering genom kulturdepartementet. Ledamöterna väljs för en period om tre kalenderår och för varje ledamot väljs en personlig suppleant Vi sänder regelbundet pressmeddelanden om våra beviljade bidrag och andra viktiga beslut. Du hittar alla pressmeddelanden under Aktuellt. Vill du ha våra nya pressmeddelanden till din mejladress? Kontakta kommunikationschef Martina Landén-Westerholm, +358 40 595 0817, martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Dansk English Svenska Suomi Utlåtande från Nordiska kulturfondens styrelse om sexuella trakasserier och övergrepp i kulturvärlden Med anledning av den aktuella kampanjen #MeToo har Nordiska kulturfondens styrelse på sitt senaste möte den 24 november 2017 beslutat sig för att komma med följande uttalande Svenska kulturfonden, Helsingfors, Etelä-Suomen Lääni, Finland. 7 800 gillar. Kulturfonden engagerar också årligen ett fyrtiotal sakkunniga inom olika verksamhetsområden för att få en professionell och välmotiverad grund för styrelsens beslut. Fondens förtroendevalda förutsätts vara väl förtrogna med samhälls-, utbildnings- och kulturlivet, organisationsväsendet och regionerna i Svenskfinland

Litteratursällskapets styrelse hade vid sitt möte nämnda dag fattat det principiellt viktiga beslutet att motta förvaltningen av den kulturfond som Svenska folkpartiet höll på att bilda Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och verksamhet på svenska i Finland. Det gör vi genom att bevilja stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer. Vi tar också själva initiativ till projekt och hjälper andra att utveckla projektidéer Svenska kulturfondens styrelse har valt politices magister, musikmagister Sören Lillkung till verkställande direktör. Lillkung efterträder Leif Jakobsson, som varit Kulturfondens direktör sedan 2012 och vars kontrakt löper ut 31.5.2018

Styrelse Kulturfonden för Sverige och Finlan

Kulturfondens sakkunniga och styrelse behandlar intresseanmälningarna. Då vi har tagit beslut, kontaktar vi dem som anmält intresse. Finns det tillgång till garage och förråd? I Victoria-kvarteret finns några bilplatser till stipendiaternas förfogande. Rymliga förrådsutrymmen finns inte i huset Svensk-danska Kulturfonden har en egen hemsida www.svenskdanskafonden.se med mer information om fonden och dess riktlinjer samt ansökan. Fonden delar ut stöd en gång per år. Nästa ansökningsperiod är nu öppen och stänger den 5 april 2021 (för bidragsanvändning 1 maj 2021-30 april 2022). Styrelse. Hans Wallmark, riksdagsledamot, ordförand Svenska kulturfondens styrelse, och delegationsordförande Ann-Luise Bertell. De väljer att aktivt tro och satsa på framtiden, och firar Finland 100 år bland annat med ett barnkalas på kansliet

Hans Wallmark, riksdagsledamot, ordförande. Guje Sevón, professor emerita, vice-ordförande. Erik Hedling, professor, ledamot. Leif Brodersen, arkitekt, suppleant. Helle Ahlenius Pallesen, direktör, suppleant Svenska Kulturfonden får en ny ledning. Mikaela Nylander har tidigare fungerat som riksdagsledamot för SFP i 16 år, styrelseledamot i Kommunförbundets styrelse och Yles förvaltningsråd

Svenska kulturfonden är en finländsk organisation avsedd att stöda den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. [1] Kulturfonden bildades 1908 på initiativ av Svenska folkpartiets centralstyrelse. Svenska kulturfonden ägs av Svenska litteratursällskapet i Finland.. Den avkastning som Svenska Litteratursällskapet ställde till. Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond som genom sin utdelning stöder kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland. Utdelningen sköts i samarbete med Stiftelsen för Åbo Akademi / Stiftelsen för Martha och Albin Löfgrens kulturfond Alla ansökningar avgörs inom fondens styrelse och beslut kan inte överklagas. Fondens namn ska framgå i samband med de aktiviteter som bidrag beviljats för. Information om ansökan, beviljat belopp och slutrapport med mera är offentlig och kan presenteras på fondens hemsida eller på annat sätt SVENSKA SEKRETARIATET . RIDDARGATAN 13 D. SE-114 51 STOCKHOLM +46 (0)73 54479 19 sverige@kulturfonden.ne

Svenska folkpartiets styrelse har utsett ledamöter till våra förtroendeorgan. Stefan Wallin och Ann-Luise Bertell fortsätter som ordförande i Kulturfondens styrelse och delegation Publicerad 07.10.2017 - 06:00. Uppdaterad 09.10.2017 - 09:38. Kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin kallar jobbet som Kulturfondens vd för ett av Svenskfinlands mest attraktiva yrken. Svenska kulturfonden har valt ny vd. Fondens styrelse presenterar den nya vd:n med början klockan 13.30. Svenska Yle sänder presskonferensen direkt Syftet med kulturfonden är att erbjuda tillfälligt stöd till familjer som har svårt att betala terminsavgiften. Kontinuerlig språkundervisning ses som mycket viktig för att utveckla goda språkkunskaper och svenska skolans målsättning är att vara ett stöd i barnens svenska språkutveckling samtidigt som skolan också är en viktig bro mellan svenska familjer i Washington DC och den.

Svenska kulturfonde

De flesta medlemmarna i Svenska Kulturfondens styrelse stöder tanken på ett bidrag på 500 000 euro till Guggenheimmuseets arkitekttävling, rapporterar Hufvudstadsbladet 1928. Fondens kapital fördubblas då William von Wahlberg donerar 9,1 miljoner mark till Svenska kulturfonden och instiftar en fond till minne av sina föräldrar Carl Ferdinand och Maria von Wahlberg. Den anspråkslöse donatorn var anonym, hans identitet offentliggjordes först två år senare då han avled maj 24, 2019. Den 16 maj höll Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden sitt årliga utdelningsmöte. Det var i år rekord i antal sökande, vilket vi är mycket glada för! Stiftelsens styrelse delade ut totalt 500.000 kr till 26 bidragsmottagare i Sverige och i Danmark. Nästa ansökningsperiod öppnar igen i början av 2020 Kulturfondens styrelse sammanträder den 10 maj, därefter kommuniceras besluten via mail till alla sökande. Uppdateringar publiceras också på vår Facebooksida

Svenska kulturfonden styrelse styrelse

Svenska kulturfonden, or officially Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland sr., is a Finnish foundation founded to promote Swedish language, Swedish-speaking culture in Finland and education. The core mission of the foundation is to promote Finland as a bilingual country by contributing financial aid to things such as arts and non-profit organisations that in turn promote. STIFTELSEN ESTLANDS-SVENSKA KULTURFONDEN - Org.nummer: 802479-5141. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner r.f. och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr. Dessa fem är bidragsgivare till Studiefonden och alla är representerade i Studiefondens styrelse Kulturfonden för Sverige och Finland har fått en ny styrelse, meddelar kulturcentret Hanaholmen. Styrelsen utnämndes för åren 2020-2022. Nya finländska medlemmar i styrelsen är tidigare statsministern Anneli Jäätteenmäki och riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP)

Den tidigare kulturministern Stefan Wallin och teaterchef Ann-Luise Bertell leder Svenska kulturfonden från och med nästa höst. Wallin valdes till ny ordförande för kulturfondens styrelse och Bertell valdes till ny ordförande för kulturfondens delegation. Wallin och Bertell tillträder sina uppdrag den 1 augusti 2014 Svenska kulturfonden presenterar sin nya vd - följ presskonferensen direkt. Svenska kulturfondens styrelse presenterar den nya vd:n i eftermiddag. Följ med presskonferensen direkt!. Läs mer på YLE. Dela artikeln 13 delningar på Facebook. Mest delat idag. Mest delat igår Sedan 2020 samarbetar Föreningen Konstsamfundet och Svenska kulturfonden angående understöd till film- och medieproduktion. Inom ramen för samarbetet har Konstsamfundets styrelse i slutet av april beslutat om understöd till 48 projekt för sammanlagt 725 800 euro SV - NORDISK KULTURFOND. Med fondens nya program Globus ger vi plats för globala perspektiv på vår del av världen. Läs mer. Med Opstart har du möjlighet att höja kvaliteten i ditt projekt. Du får svar inom 20 arbetsdagar Stiftelsen Finlandssvenska Kulturfonden i Sverige. Organisationsnummer: 802426-2530. Adress: Tor Fors. Sankta Ursulas väg 21 E. 722 18 Västerås. Telefonnummer: 021-357078

 1. Stiftelsen Svensk-danska Kulturfonden bildades 1953 och dess ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och samhälle ska främjas och kontakter ska skapas inom dessa områden
 2. Nämnden beslöt den vid sitt sammanträde i februari 2020 på förslag av Finlands Svenska författareförenings styrelse att ge 2020 års författarpris till Thomas Brunell och Johanna Holmström med följande motiveringar: Thomas Brunell Thomas Brunell (f.1966
 3. nesfond

Verksamheten drivs på avkastningen av fondens kapital och fondens styrelse består av både svenska och norska ledamöter som utses av den svenska regeringen. Fonden delar inte ut bidrag eller stipendier utan bedriver sin verksamhet i samverkan med andra svensk-norska samarbetspartners Riktlinjer för projektbidrag från Svensk-danska kulturfonden 2017. Styrelse. Hans Wallmark, riksdagsledamot, ordförande Guje Sevón, professor emerita, vice-ordförande Leif Brodersen, arkitekt. Ersättare Erik Hedling, professor Maria Tengroth, verksamhetsledare Peter Linde, skulptör. Adjungerad Danska ambassadören i Sverig Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar • c/o Svenska kulturfonden, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfor Styrelse STIFTELSEN ESTLANDS-SVENSKA KULTURFONDEN saknar styrelse. Koncernstruktur STIFTELSEN ESTLANDS-SVENSKA KULTURFONDEN är ej i en koncern. Om oss Annonsera Villkor Om cookies Integritet Bloggen Ta bort uppgifter Ansvarig utgivare: Christian Nilsson, utsedd av Merinfo Sverige A Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att öka samarbetet mellan dessa två länder genom att stödja strävanden för att öka kännedomen om och kontakten mellan ländernas kultur, samhällsliv och folk. Fonden prioriterar. projekt av god kvalitet som ökar kännedomen om dessa länders kulturliv; får bra spridningseffek

Labbets styrelse valdes vid årsmötet i april 2020. Till ordförande återvaldes Paul Olin. Till övriga ledamöter valdes Harriet Abrahamsson, Jessica Edén, Lasse Garoff, Nina-Maria Häggblom och Annika Huhtala (suppleant). Våra finansiärer. Svenska kulturfonden. Helsingfors stad. Gesellius stiftelse. Kulturfonden för Sverige och Finland. Svenska kulturfonden reserverar 180 000 euro för svenskspråkig integration av invandrare. Det här beslöt fondens styrelse igår. Bidragen riktas både till kulturaktiviteter, en invandrarkoordinator, fortbildning för lärare i svenska som andra språk och läromedelsproduktion. Också ett bidrag till Plan Finlands kampanj Nej till hatprat reserveras förutsatt att kampanjen får. Svenska kulturfonden beställer en utredning om kulturtidskrifternas situation. Chefredaktörerna Maria Antas, Astra Nova och J-E Andelin, Ny Tid skriver T-centralenrapporten. Svenska kulturfonden beviljar treåriga julklappspengar till nio tidskrifter i december 2003 Stiftelsen Längmanska kulturfonden beslöt vid sitt sammanträde den 18 februari 2019 att dela ut en belöning på vardera 10 000 euro till de finlandssvenska författarna Thomas Wulff och Ulrika Nielsen med följande motiveringar: Thomas Wulff Thomas Wulff (f.1953) avslutade 2017 sin stora trilogi om orientalisten, revolutionären och äventyraren Ivarlassy

Svenska kulturfonden Svenska litteratursällskapet i Finlan

Styrelse 2020 Elina Mattila, ordförande Laura Vihreäpuu, vice ordförande Hanna Haapamäki, sekreterare Matilda Åkerblom, kassör Anna Nokelainen, kommunikationsansvarig Pieta Mattila, dataskyddsombud Verksamheten/konserter stöds av 2019: Esbo stad, Konstsamfundet, Esbo kyrkliga samfällighet, Svenska kulturfonden, Musiikin edistämissääti Ansök om stöd. Nordisk Kulturfond stöder projekt som syftar till att förnya konst- och kulturliv i Norden. Här kan du läsa mer om våra aktuella stödprogram. Opstart är fondens investering i de första faserna i nya konst- och kulturprojekt, så att projektens nordiska ambitioner kan stärkas Leif Verner Jakobsson, född 22 augusti 1953 i Jakobstad var 2012-2018 direktör för Svenska kulturfonden.Han har tidigare arbetat som TV-producent och kulturadministratör. Jakobsson studerade historia och statskunskap vid Helsingfors universitet och tog examen som filosofie magister.Efter arbete i turistnäringen vid Medelhavet, anställdes han 1983 som redaktör vid den svenskspråkiga.

Stipendier & bidrag - Svenska kulturfonde

Aktuellt - Svenska kulturfonde

Stipendielägenheter - Svenska kulturfonde

STIFTELSEN ESTLANDS-SVENSKA KULTURFONDEN 802479-5141 (Göteborg) Översikt Telefonnummer Adresser Styrelse och koncern Verklig huvudman Nyckeltal Kreditupplysning Skicka blommor till en kollega Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer. Finlands svenska 4H:s styrelse. Mats Nylund, ordförande Phone number +358 (0)50 512 2191. Annika Björk, vice ordförande Phone number +358 (0)40 583 6579. Jaana Ojanen Phone number +358 (0)40 752 3901. Trygve Isaksson Phone number +358 (0)400 327 780. Peter Österman, Svenska lantbrukssällskapens förbund Phone number +358(0)400 807 370. Susann Rab

Visa mer av Svenska kulturfonden på Facebook. Logga in. eller. Skapa nytt konto. Visa mer av Svenska kulturfonden på Facebook. Logga in. Glömt kontot? eller. Skapa nytt konto. Inte nu. Liknande sidor. Svenska folkskolans vänner. Icke-statlig organisation (NGO) Svenska litteratursällskapet i Finland r.f Svenska kulturfonden. Oskar Öflunds stiftelse. Kulturkontakt Nord. Kulturfonden för Sverige och Finland. Centret för konstfrämjande. Centret för litteraturfrämjande. Svenska folkskolans vänner. Åbo kulturnämnd. Tonsättarförbundets Sibeliusfond. Konestiftelsen . Residens. Villa Karo. Arenys de Mar. Iceland Writers' Retreat. Eftersom kommunfrågorna överlag är viktiga är jag glad över att få sitta i Kommunförbundets styrelse. Sedan augusti 2020 har jag den stora äran att få fungera som ordförande för Svenska kulturfonden, utbildning och kultur är viktiga för välfärd och välmående Ämnen den här veckan: Distansundervisning kan råda bot på lärarbrist Fortum vill köpa svenskt kärnkraftverk Heippa - ny lärobokserie på finska Gränsöverskridande.

Svensk-danska kulturfonden - Föreningen Norde

Som politiker var Kristian Gestrin också aktiv på andra samhällsområden, främst inom de finlandssvenska organisationerna, t.ex. som medlem av Svenska kultur­fondens delegation och styrelse­medlem i Svenska folkskolans vänner. Åren 1958-1970 var han ordförande för Arbetets vänner i Sörnäs, för Svenska blindskole­föreningen och Stiftelsen Svenska blindgården samt för Nylands. Om Svenska kulturfonden Svenska kulturfonden delar årligen ut ungefär 36 miljoner euro i understöd till utbildning, kultur och svenskspråkig verksamhet i Finland Mellan måndagen den 26 och fredagen den 30 november når du vår IT-samordnare Thomas Heikkilä eller IT-chef Peter Hällström alla dagar mellan kl. 11-17 Alkohol och narkotika. Antarktis. Arbet Svenska kulturfondens understöd till föreningarna Svenska pensionärsförbundet har i år igen avtalat med Svenska kulturfonden om att Förbundets styrelse har. Hitis Kyrkoby Byaförening r.f. Byaföreningens syfte är att bevaka och driva ortens intressen, öka trivseln och gemenskapsandan, vårda traditionerna samt främja alla slag av välstånd i byn. Föreningen förverkligar sina avsikter genom att ordna talkoarbeten, ge utlåtanden och göra anhållanden till myndigheter i olika ärenden.

Svenska kulturfonden

Utmärkelser. SFV-utmärkelser. SFV vill med sina egna utmärkelser belöna betydande insatser för bildning och kultur, främja en bred syn på bildning och kultur där både tradition och innovation beaktas, samt bidra till ökad förståelse för det svenska i Finland. Utmärkelserna delas ut på SFV:s vår- och utdelningsfest i mars-april Stadgar för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (nedan sällskapet). Godkända av sällskapets årsmöte 6.4.2020 och registrerade i föreningsregistret 30.7.2020. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f., som är stiftat 1885 till minne av Johan Ludvig Runeberg och vars hemort är Helsingfors har till uppgift att samla, bearbeta.

Ansök om ett instrument – Svenska kulturfonden”Om djur far illa blir vi arga” – Svenska kulturfondenVi var på Bokmässan – Svenska kulturfondenPublikationer – Svenska kulturfondenKontakt – Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden . Grundad 1908 för främjandet av den svenska undervisningen och andra allmänna svenska kulturuppgifter i Finland Över 480 enskilda fonder. Disponibla medel år 2016 ca 35 M€ Stöder privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer i Svenskfinland. Bidrag för utbildning, konst, kultur, forskning och. Du kan kontakta Finlands svenska 4H:s centralkansli gällande alla frågor som berör svenskspråkig 4H-verksamhet i Finland. Våra kontaktuppgifter hittar du här. Du kan också kontakta Finlands svenska 4H:s styrelse Delegationen f r Svenska kulturfonden har vid sitt m te den 28 november 2000 beslutit tilldela underst d f r skapande av forum f r utl nningar. Arbetsgruppens verksamhet f ljer den i ans kan planerade verksamheten Direktör för det svenska sekretariatet är sedan 2011 Mats Wallenius och direktör för det finländska sekretariatet är Gunvor Kronman. Sveriges och Finlands regeringar utser fondens styrelse . År 2020 är ordförande för Kulturfonden för Sverige och Finland tidigare landshövding för Stockholms län Chris Heister och vice ordförande minister Jan-Erik Enestam från Finland Den 1 augusti tar Stefan Wallin (SFP) över som ordförande för Svenska Kulturfondens styrelse. Kulturfondens utdelning har under de senaste 14 åren vuxit från 8 miljoner till 34 miljoner euro. Man stöder särskilt kultur på svenska i Finland Trots att han lämnar Svenska kulturfonden kommer han att fortsätta som vice ordförande i Nationaloperans styrelse och som ordförande för Nordens hus i Reykjavik, som har ritats av Alvar Aalto och fyller 50 år i höst. Dessutom har han ett färskt uppdrag på Finlands institut i London

 • Den enkla vägen Bli rik och fri med aktier Akademibokhandeln.
 • Flygbolag Europa.
 • UOB Annual Report 2020.
 • Ralf Dümmel Schuhe.
 • Atomic wax.
 • SCRT CoinGecko.
 • Koinly CSV format.
 • GA code in CoinEx.
 • Familie Taihuttu.
 • Bitcoin wallet leaked.
 • Downtown Las Vegas parking.
 • Bitcoin coin convertitore.
 • HTC 5G Hub pris.
 • EToro success stories.
 • Binance Verifizierung notwendig.
 • Холодный криптокошелек.
 • Bitcoin Diamond CoinGecko.
 • KappAhl Östersund.
 • Doc.ai token.
 • Growth of alternative investments.
 • LOLC Securities kurunegala.
 • How to build a mining rig Reddit.
 • ING DiBa Steuerausländer.
 • Staket höjd.
 • ING climate risk report.
 • Färglös gas 4 bokstäver.
 • Best buy aktie.
 • Exchange rate investing.
 • Oriusbaggar engelska.
 • EPRA Definition.
 • Bayesian statistics for beginners a step by step approach pdf.
 • InterDeposit.
 • Why Newegg is bad.
 • How does hydropower Work.
 • Payday loan Forgiveness.
 • Binance Academy staking.
 • In text referencing Harvard.
 • Organisationsnummer Volvo Olofström.
 • Resurs Bank rabatt.
 • Do you pay margin interest on day trades.
 • GA code in CoinEx.