Home

Masterprogram ledarskap

Ange önskemål så matchar vi dig med upp till 5 av Sveriges bästa ledarutbildningar. En ledarutbildningar gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden & är direkt lönedrivand Programmet riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i ledarskaps- och organisationsfrågor. Under termin ett läser du en kurs i ledarskap och organisation och väljer en av programmets profilkurser. Termin två inleds med en metodkurs. Sedan väljer du om du vill skriva en magisteruppsats eller läsa en valbar kurs Masterprogram i Ledarskap Behörigheter och urval. Generella förkunskarav: En kandidatexamen (motsvarande 180 högskolepoäng, hp) från ett... Efter studierna. Efter avslutade studier erhåller du en Ekonomie masterexamen med huvudområdet Management. Våra... Så är det att plugga. I slutet av andra.

Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap ger dig redskap för att beskriva och kritiskt analysera ledarskap och styrning med fokus på frågor om lärande och kunskapsprocesser. Masterprogrammet i utbildningsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som bygger vidare på kunskaper från en tidigare kandidatexamen eller motsvarande Digitalt ledarskap masterprogram Behörigheter och urval. Bachelor's degree 180 credits including an independent project (degree project) of at least 15... Efter studierna. Studenter som genomför programmet belönas med en Master of Science med huvudämnet digitalt ledarskap. Så är det att plugga. master­program i kvalitets­fÖrbÄttring och ledarskap inom hÄlsa och vÄlfÄrd Hälsa och välfärd är starkt sammanflätade med samhällsutvecklingen. Resurstillgång, befolkningsstruktur, reformer och nya styrformer tillsammans med en snabb medicinsk och teknisk utveckling ställer nya krav på ledning och ledare; nya behov och utmaningar kräver ändrade angreppssätt

Gå utbildning i ledarskap - Utbildningar lokalt & distan

Visar 1-10 av 10 träffar. Denna master är holistisk avancerad utbildning inom ledarskap och organisationsspecifika områden som företagsekonomi, ekonomi, psykologi och marknadsföring Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Programmet vänder sig till dig som vill bidra till morgondagens hälsa och välfärd. Genom utbildningen utvecklar du de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens verksamheter Denna master är holistisk avancerad utbildning inom ledarskap och organisationsspecifika områden som företagsekonomi, ekonomi, psykologi och marknadsföring. Studenterna lär sig... Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen Masterprogram i företagande och ledning; Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet; Masterprogram i industriell ledning och innovation; Masterprogram i management, kommunikation och IT; Masterprogram i nationalekonomi; Masterprogram i pedagogiskt ledarskap; Masterprogram i redovisning och finansiering; Masterprogram i statisti

Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet - masterprogram, 120 hp Program, Avancerad nivå 100% HT-21 Inte öppen ä Lärande och ledarskap är en unik masterutbildning som förenar dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik med kunskaper om hur man kommunicerar och samverkar. Den riktar sig till dig som har en förkärlek för naturvetenskapligt lärande och vill jobba med människor och kommunikation Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet - masterprogram. Det här programmet ger dig en bred teoretisk men också praktisk kunskap om hur organisationer och insatser leds vid omfattande kriser och svåra samhällspåfrestningar Om programmet. Att vara chef idag innebär i hög grad att kunna utöva ett ledarskap som skapar och underlättar förändring. Det här programmet ger dig redskap för att förstå ledarskapets utmaningar och förbereder dig för att kunna verka som en utvecklingsorienterad ledare Masterprogrammet Lärande & ledarskap är ett exempel på hur våra breda utbildningsingångar ger dig möjlighet att påverka din inriktning - du blir både ingenjör och lärare

Masterprogrammet i ledarskap och organisatio

Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet. Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Ledarskap / Organisation, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) i Sverige. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information Magisterprogrammet Ledarskap och offentlig organisation är ett av flera program på avancerad nivå som är öppna för studenter med examen från olika yrkesområden. Detta tycker Sara bidrog till utbildningen

Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd 120 hp Hälsa och välfärd är starkt sammanflätade med samhällsutvecklingen. Resurstillgång, befolkningsstruktur, reformer och nya styrformer tillsammans med en snabb medicinsk och teknisk utveckling ställer nya krav på ledning och ledare; nya behov och utmaningar kräver ändrade angreppssätt Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap . Mer information och anmälan. Masterprogrammet i utbildningsvetenskap. Programmet har de fem inriktningarna Barn- och ungdomsvetenskap, Didaktik, Pedagogik, Specialpedagogik och Utbildningssociologi. Mer information och anmälan. Masterprogrammet i utbildningssociologi (Internationellt masterprogram Det finns många yrkesgrupper inom offentlig verksamhet och alla behöver ledare och personer med kunskaper om ledarskap. I utbildningen lär du dig om ledarskap i offentliga organisationer, hur du kan leda förändringsarbete i organisationer och vad det innebär att arbeta i politiskt styrda verksamheter Organisationspedagogik, lärande och ledarskap. Studiegången Organisation - lärande och ledarskap vänder sig till dig som har ett särskilt intresse för frågor om lärande, utveckling och ledarskap i organisation och arbetsliv. Dagens arbetsliv kännetecknas av ökad mångfald, digitalisering, flexibilitet samt standardisering Magister-/ masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling . vilket ställer nya krav på utvecklingsinsatser och ledarskap. Magister-/masterprogrammet vänder sig till yrkesverksamma som är intresserade av utbildningsledarskap och skolutveckling och som har en lärarexamen eller motsvarande

Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom

Masterprogrammet i Ledarskap erbjuder ett brett utbud av kurser i en intellektuellt utmanande miljö. Här kombineras teoretiska insikter med praktiska exempel från verkligheten.Som student på programmet kommer du få diskutera komplexa problem inom strategi och ledarskap Då är programmet Ledarskap och organisation för dig. Denna utbildning ges på halvfart och till stor del på distans, vilket gör att du kan jobba parallellt med dina studier. Ledarskap och organisation är en spännande mötesplats där du träffar andra, som precis som du har erfarenheter från arbetslivet

Masterprogram i Ledarskap Göteborgs universite

 1. För att forma en effektiv verksamhet krävs kunskaper om den ständiga processen mellan ledare, följare och situation. För att analysera denna process lär du dig hur människan bygger upp, förändrar och leder verksamheter. Du får kunskap om individ-, grupp-, organisationsstruktur, kultur och omvärld..
 2. Lärande och ledarskap i flera dimensioner . Lärande och ledarskap vid Chalmers tekniska högskola som finns i två varianter. Lärande och ledarskap, masterprogram (2 år), som för Chalmersstudenter leder till både civilingenjörs- och ämneslärarexamen. För dig med annan bakgrund leder den till master- och ämneslärarexamen
 3. Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en tvåårig utbildning som leder fram till en masterexamen i statsvetenskap. Du läser kurser om offentlig förvaltning på olika nivåer i det politiska systemet samt kurser om ledarskap, styrning och utvärdering
 4. Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd Programmet vänder sig till dig som vill bidra till morgondagens hälsa och välfärd. Genom utbildningen utvecklar du de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens verksamheter

Masterprogram i pedagogiskt ledarskap 2021/2022 - Uppsala

De som studerar ledarskap kan ofta ta en mängd olika ledande befattningar inom företag, myndigheter, ideella grupper eller andra organisationer. Detta ämne innebär studier av vad som gör en bra ledare och hur ledarskap kan förvärvas. MBA-program i Ledarskap på internet Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg. 60 högskolepoäng, Deltid 50% - Distans. Utbildningsstart. Terminen startar den 29 augusti. Schema. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd Utbildningen. De två första åren går på halvfart och de består av teoretiska moment som kopplas till praktisk... Verksamhet. Alla förbättringar är förändringar men alla förändringar är inte förbättringar. En övergripande. Detta masterprogram ämnar utbilda studenter till framgångsrika ledare som innehar expertis inom just företagsekonomi och ledarskap. Här finns en tydlig koppling mellan teori och praktik då studenterna utvecklar nödvändiga praktiska kunskaper såsom projektledning och förhandlingsteknik på hög nivå Magister-/masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling 120 hp . Vill du bidra till skolans utvecklingsarbete? Den svenska skollagen utgår ifrån att all skolverksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket ställer nya krav på utvecklingsinsatser och ledarskap

Denna master är holistisk avancerad utbildning inom ledarskap och organisationsspecifika områden som företagsekonomi, ekonomi, psykologi och marknadsföring. Studenterna lär sig Magister-/ masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling. Karlstads universitet Schema för Masterprogram i ledarskap Masterkurs Organisation och ledarskap i socialt arbete Lärare Agneta Törnquist (ATö), agneta.tornquist@socarb.su.se Helene Brodin (HB) helene.brodin@socarb.su Kursbeskrivning Allmänt Kursen Organisation och ledarskap i socialt arbete syftar till att du som deltagare ska få möjlighet at Inom ekonomi, ledarskap och marknadsföring finns program med en rad olika inriktningar. Förutom ekonomi, ledarskap och marknadsföring kan du välja att specialisera dig som civilekonom eller inom nationalekonomi, affärsutveckling, turism, musik, design, personalledning eller logistik

Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap: Avancerad: 120: Internationellt masterprogram i datateknik: Avancerad: 120: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling: Avancerad: 120: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) Grundnivå: 90: Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision. The art of leading others comes through the art of leading oneself - är mottot för mitt masterprogram i ledarskap. Vilket på ett pretentiöst vis innebär att man varken har rätt eller kan leda andra om man inte har någorlunda koll på hur man hanterar sig själv Socialhögskolans masterutbildning vänder sig både till dig som just är klar med din grundutbildning och vill bygga på socionomexamen med en högre examen och till dig som har arbetat i flera år och vill ha fördjupade kunskaper i socialt arbete. Du kan välja att inom programmets ram ta ut en magisterexamen efter halva tiden

Institutionen för pedagogik och didaktik © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Telefon: 08-16 20 0 I masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap möter du aktuell forskning om ledarskapets roll och villkor. masterprogram i pedagogiskt ledarskap 2021 2022 uppsala universitet hoppa till huvudinnehållet. Pedagogiskt ledarskap 2021 2022. kurslista. om ämnet. uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg. högskolepoäng HÖGSKOLE-POÄNG Studieort Termin 60 Hp. Ortsoberoende Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård

Teologi - Masterprogram ledare för kyrka i förändring. Yrkesinriktad magister- och masterutbildning för dig som är ledare i kyrkans tjänst. Start hösten 2019 Enskilda högskolan Stockholm (EHS) och Johannelunds teologiska högskola (Jth) erbjuder en unik gemensam kvalificerad utbildning Masterprogram i strategiskt ledarskap mot hållbarhet (60 hp), på Blekinge Institute of Technology , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick Ledarskap är ett tvärvetenskapligt masterprogram som vänder sig till dig som har intresse för området ledarskap, är verksam ledare eller arbetar med ledarutveckling. Programmet syftar till att ge en bred samhällsvetenskaplig förståelse för ledarskapet, dess villkor, utmaningar och möjligheter samt de specifika förutsättningar som finns inom privat, offentlig, ideell eller politisk.

Efter genomfört masterprogram har du fördjupade kunskaper i teorier, metoder och forskning inom socialt arbete med inriktning mot det civila samhället och välfärdens organisering. Utbildningen ger en vetenskaplig grund för dig som vill arbeta med till exempel ledarskap och verksamhetsutveckling inom myndigheter eller ideella organisationer Ledarskap, arbetsmiljö & juridik Lärande & pedagogisk utveckling Medicin & hälsa Samhällsplanering & hållbar utveckling Social När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan Arbetsterapi, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp I kursen analyseras ledarskapets betydelse i förändringsprocesser, liksom vilka villkor som krävs för att kunna arbeta med förbättringsarbete

Masterprogram - Uppsalaekonomerna

Masterprogram i vårdvetenskap - palliativ vård. Det ger också kompetens för uppdrag som ledare eller vård/organisationsutvecklare. Undervisningen följer ett studentaktivt lärande med nätbaserat stöd. I varje kurs ingår faktisk undervisning på campus,. Masterprogram i utbildningsledarskap; Masterprogram i utbildningsledarskap. Dela: Programmet vänder sig till dig som önskar utveckla och fördjupa det pedagogiska ledarskapet i förskolan, skolan, offentlig förvaltning eller näringslivet. Läs om programmet i Göteborgs universitets utbildningskatalog. Kategorier Masterprogram i pedagogiskt ledarskap; Masterprogram i utbildningsvetenskap; Masterprogram i utbildningssociologi (Internationellt masterprogram) Speciallärarprogrammet, 90 hp; Institutionen medverkar i nedanstående program med start på grundnivå. Länkarna nedan leder till universitetets centrala sidor där mer information om programmen finns

Digitalt ledarskap masterprogram Göteborgs universite

Ta en Master eller magisterexamen på Johannelund. Johannelund erbjuder master- och magisterprogram i teologi i fyra inriktningar: exegetisk teologi, systematisk teologi, historisk-praktisk teologi och ledarskap. Programmen är på avancerad nivå och ställer högre krav på kritiskt tänkande, väsentligt fördjupade kunskaper i berörda ämnen och förmågan att göra mångfacetterad analyser Masterprogrammet i statsvetenskap ger dig fördjupade kunskaper om grundläggande statsvetenskapliga frågeställningar, såsom politisk representation, styrning, förvaltning och ledarskap. Programmet låter dig också utveckla dina färdigheter i samhällsvetenskaplig teori och metod, och erbjuder omfattande träning i att genomföra analyser och skriva vetenskapliga texter Kontakta universitet, Sök bland 9 masterprogrammen i företagsadministration i Globalt ledarskap 202 Genom nya digitala verktyg kan människor söka information och kommunicera kring hälsa på nya sätt. Behovet av kvalificerat ledarskap inom ämnet är stort

Master­Program I Kvalitets­Förbättring Och Ledarskap Inom

Utbildning, Ledarskap / Organisation, Avancerad nivå

Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom

MBA i Strategiskt ledarskap Nätbaserade. London School of Business and Finance, i samarbete med International Telematic University UNINETTUNO, är stolta över att kunna erbjuda sitt internationellt erkända globala MBA-program online till de mest ambitiösa studenterna runt om i världen En del utbildningar på grundnivå har förtur till vissa masterprogram. Sökande från dessa utbildningar tilldelas platser före övriga studenter som söker programmet. Alla civilingenjörs- och arkitektprogram har förtur till ett eller flera masterprogram, som är den avslutande delen av det 5-åriga prog Totalt erbjuder vi tre forskningsbaserade och mångårigt utvecklade masterprogram som i kombination ger dig en konkurrenskraftig Executive MBA-examen. Du bestämmer själv i vilken ordning du genomför dem och du kan också välja att förpliktiga dig till ett delprogram i taget om det främst är ett specifikt område som lockar Ledare är man hela livet och ledarskapet utvecklas hela tiden, på olika sätt och i olika faser. Vi behöver lära oss och våga använda lärdomarna från alla våra ledarroller, som medarbetare, som lagkamrat, som förälder, som elev, som syskon eller vilka ledande roller man nu varit i och ta med oss det in i vårt ledarskap Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Master Programme on Quality Improvement and Leadership in Health and Welfare Services, 120 credits Examensbenämning Filosofie masterexamen med huvudområde Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Masterprogram i.

Utbildningsplan för Digitalt ledarskap masterprogram, 120 högskolepoäng Digital Leadership Master's Programme, 120 credits Avancerad nivå/N2DIG 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen för IT-fakulteten 2016-09-08 (dnr G 2016/273) och reviderad 2017-08-23. Denna utbildningsplan gäller från och med 2017. Ledarskap och styrning i offentliga organisationer, 7.5 hp (733A89) Public Management and Steering in Public Organisations, 7.5 credits. Kursstart Kursen läses tillsammans med studenter i masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning. Huvudområd Adress. Svartmangatan 16 a 111 29 Stockholm. Organisationsnummer: 802400-9279. Bankgiro: 5399-630 Masterprogram i Software Engineering. Analysera, förbättra och applicera. förutsättningar för att arbeta som programvarutekniker eller som mjukvaruarkitekt i världsledande företag eller som ledare för utvecklingsteam inom programvaruutveckling Ledarskap, arbetsmiljö & juridik Lärande & pedagogisk utveckling Medicin & hälsa Arkeologi - teori och praktik - Masterprogram; Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska

Jönköping Academy - Center - The Jönköping Academy

Läs mer om programmet på vår hemsida: Magister- och masterprogram i teologi med inriktning praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap. Behörighetskrav Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 högskolepoäng,där minst 150 högskolepoäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om. Sök program och utbildningsplaner Institutionernas kurser för dokto Hem / Kurser / HT 2021/2022 Ledare för kyrka i förändring, masterprogram i teologi (TEM2L). Program. Ledare för kyrka i förändring, masterprogram i teolog

Antagningspoäng Masterprogram i pedagogiskt ledarskap Uppsala universitet. Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018). Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng. Vill du se mer statistik och antagningspoäng från tidigare år finns det längre ner på sidan Ledarskap och organisation: Samhällsutmaningar och organisatoriska förändringar, masterprogram. Malmö universitet. Organisation & Ledning. Sammanfattning. Utbildningstyp Universitet / Högskola. Studietakt Heltid. Studielängd 2 år. Pris 160 000 kr. CSN Ja. Läs mer och ansök Kort om utbildningen Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, nationalekonomi (INT), 120 högskolepoäng (Leadership for Sustainable Development: Master's Programme Economics (INT), 120 credits

- Etik och ledarskap - Religionens plats i det postsekulära samhället Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp är ett internationellt program och har sista ansökningsdag 15 januari. Din ansökan gör du direkt på antagning.se. Följ Religionsvetenskap i sociala medier Digitalt ledarskap masterprogram. Digitalization is a signature of our time. It offers almost unlimited opportunities for firms, public authorities and citizens. At the same time, it makes a steamroller of existing markets, organisations, and technologies, causing deep societal challenges Masterprogram i företagsekonomi, 120 hp. Profil Ledning och styrning Till programsidan och anmälan. Några viktiga element som jag bedömer borde vara med är bland annat att utveckla kompetenser inom ledarskap, att utveckla en strategisk och analytisk förmåga,.

Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Jönköping University. Administration. Sjukvård. Sammanfattning. teknisk och social utveckling ställer nya krav på ledning och ledare; nya behov och utmaningar kräver förändrade angreppssätt Idrottsvetenskapliga programmet - inriktning strategiskt ledarskap och utveckling Tränarprogrammet - inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi. Masterprogram Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Masterprogram i folkhälsovetenskap . Mittuniversitetet www.miun.s

Det är en tolkningsfråga Förskolechefers uppfattningar av deras pedagogiska ledarskap . Diana Magnusson . Examensarbete: 30 hp . Program och/eller kurs: Masterprogram i utbildningsledarska Kurs i ledarskap 7,5 hp. Kursen ger grundläggande kunskaper om ledarskap och behandlar områden som grupprocesser, olika ledarstilar, kommunikation och konflikthantering, stress och välbefinnande samt teambuildning. Praktiskt tillämpade moment förekommer för att skapa en djupare förståelse och kunskap kring de områden som kursen behandlar Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin: 120 Hp Borås Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap. högskolepoäng HÖGSKOLE-POÄNG Studieort Termin 180 Hp. Borås HT.

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning. 120 högskolepoäng Ledarskap och organisation Marknadsföring Nationalekonomi Personalarbete Projektledning Redovisning och finansiering Humaniora. Allt inom humaniora. Herenco utvecklar sina ledare för framtiden 2021-05-25. Herenco startar ett ledarskapsprogram med fokus på ledarskap, utveckling och glädje. Syftet är att förbereda företaget för framtiden och fortsatt utveckla människorna inom koncernen. Herenco utökar sitt ägande i Lyko 2021-05-18. Herenco Holding ökar sitt ägande i Lyko

Masterprogram: Förnybar elgenerering, Energiteknik och Vattenteknik Besöksadress: Ångström 11213 Telefon: 018-471 2326 E-post: schemafragor@angstrom.uu.se. Åsa Lagerwall - Schemaläggare Högskoleingenjörsprogram: Maskinteknik och Industriell utveckling Kandidatprogram: Ledarskap-kvalitet-förbättring Besöksadress: Ångström 1121 Masterprogram i historiska studier Historia studeras för att vi ska kunna förklara och förstå hur människor i olika tider har arbetat, levt, älskat, hatat och tolkat sin omvärld. Som student genomför du egna projekt och tränar på att kritiskt analysera historiska och idéhistoriska problem Digitalt ledarskap masterprogram (Digital Leadership Master´s programme). Av bifogat underlag framgår bakgrund och överväganden i ärendet liksom också förslaget till utbildningsplan. Ärendet var uppe på Utbildningsnämndens sammanträde 2016-09-02 som punkt nr 13 Masterprogram. Affärsjuridik. Affärsjuridik med Europainriktning. Human Resources. IT och management. Kognitionsvetenskap. Nationalekonomi. Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning. Medieproduktion för humanister och samhällsvetare. Internationella masterprogram. Applied Ethic

Masterprogram Teknisk fysik och teknisk matematik har både bredd och djup. Därför finns många ackrediterade masterprogram, d.v.s. program som kan ge en civilingenjörsexamen inom Teknisk fysik respektive Teknisk matematik Masterprogram i service management This page in English Masterprogrammet i service management är en unik utbildning för dig som vill läsa en branschnära ledarskapsutbildning med stark forskningsanknytning. Samhällets behov av kvalificerade och driftiga ledare inom tjänstenära verksamheter växer. Med. Ekonomi och ledarskap för hållbar utveckling, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30) Ekonomprogrammet Filmisk gestaltning, 3D-grafik och animation, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30

Politik, säkerhet och krig – masterprogram - FörsvarshögskolanGrundläggande utbildning i psykoterapi | Socialhögskolan

distribuerat ledarskap i gymnasieskolan The Teacher Team Leader - Distributed Leadership in Upper Secondary School Sandra Aadalen Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Avancerad nivå 15 hp Handledare: Åsa Olsson Examinator: Maria Hjalmarsson Datum: 2019-06-2 Masterprogram i omvårdnad, 120 hp Master Programme in Nursing Science, 120 credits Allmänna data om programmet Programkod Diarienummer Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m. VOMAA MIUN 2020/1007 Omvårdnad 2020-10-20 2021-08-29 Ansvarig fakultet Fakulteten för humanvetenskap Tillträdesnivå Avancerad. 2020 vann Lisa Wistrand på White Arkitekter CMB:s ledarskapsutmärkelse Guldhuset. Det fick henne att reflektera mycket kring ledarskap generellt och även ledarskap under covidpandemin. 2020 blev ett rekordår för Guldhuset med fler nomineringar än någonsin tidigare. Av alla dem blev Lisa Wistrand från White Arkitekter den som till sist valdes till vinnare. Inför Guldhuset 2021 [ Vad karakteriserar en god ledare? Några som funderat mycket kring detta är Rikard Silverfur, Christine Räisänen och Helena Hed. Alle tre medlemmar i den jury som skall utse vinnaren av Guldhuset 2021. I artikelserien Guldhusjuryn om det goda ledarskapet få vi ta del av deras tankar och reflektioner kring innebörden av ett gott ledarskap. Först [

Vi är JA! - Om oss - Jönköping UniversitySpråkinlärning och flerspråkighet – Korsvägen, GöteborgsLeif Johansson | Musikhögskolan

Programinnehåll Masterprogram Integrerad hälsovetenskap - 120 hp Masterprogram Integrerad hälsovetenskap omfattar 120 hp och går på halvfart (50 %) över fyra år. Du har möjlighet att påverka inriktningen och ditt kommande yrkesområde genom att byta ut kurser i termin två, tre och fyra Molekylär bioteknik - masterprogram; Musik- och ljudproduktion; Människa robotinteraktion - magisterprogram; Människa robotinteraktion - masterprogram; Naturvetenskapligt och tekniskt basår; Nätverks- och systemadministration; Open Source - systemutvecklare; Pedagogik - magisterprogram; Personal, organisation och ledarskap. Masterprogram inom samhällsvetenskap: Inriktning sociologi 120 hp Masterprogram inom samhällsvetenskap: Inriktning statsvetenskap 120 hp Masterprogrammet i förpackning 120 h Välj din utbildning via flervalsmenyn. Om du läser en engelskspråkig master hittar du den bland internationella masterprogram. Vad hittar jag under Mina studier? Informationen under Mina studier har ersatt den information för befintliga studenter som institutioner och fakulteter tidigare hade på sina egna webbplatser

 • Ethereum Reddit New.
 • Cryptocurrency tax guidance.
 • Macht es Sinn eine Aktie zu kaufen.
 • Unternehmensrentabilität Formel.
 • MTI missing.
 • Free spins keep what you win no deposit 2020.
 • GA code in CoinEx.
 • Romain Grosjean crash.
 • Who Are You: School 2015.
 • Apple new products 2021.
 • J.p. morgan administrative services australia limited.
 • Smartcard CI Modul.
 • Fängelse Island.
 • Swing Trading CFD.
 • Warriors reddit.
 • Nationalpark roslagen.
 • Väder Torrevieja november.
 • Grunda webbkryss.
 • How to code dapps.
 • Avanza Forum Fingerprint.
 • Tomter Sävast Boden.
 • Sveriges Radio sommarpratare 2020.
 • Arbetsplatsens utformning checklista.
 • In 1 keer van je schulden af.
 • Kontakta PayPal Sverige telefon.
 • Serena Williams instagram.
 • Risk Manager lön.
 • Skatteverket jobb.
 • Mall framtidsfullmakt.
 • Koersdoel Ethereum.
 • Markets in financial instruments (amendment) (eu exit) regulations 2018/1403.
 • Depression ränta.
 • Hur mycket royalty.
 • Bostadstillägg pensionär blankett.
 • How much is $500 Google Play card in Nigeria.
 • A kassa efter studier kommunal.
 • Toscano immobiliare Brescia via Crocifissa.
 • CNBS ETF.
 • Over the counter medicine.
 • Free crypto wallet.
 • Bilskojare Örebro.