Home

Vad är ekonomi LättLäst

Ung Ekonomi (LättLäst) Historia Ekonomi har alltid funnits. Innan man använde pengar bytte man saker med varandra istället. Det kallades byteshandel. Det första man bytte med varandra var mat. Fiskaren och jägaren bytte till exempel fisk mot hare. Till slut uppstod platser där man samlades för att handla. Det man idag kallar marknader Ekonomi. Om du eller din familj behöver stöd med pengar. under tiden som du är dömd till frivård. ska du prata med socialtjänsten. i kommunen där du bor. Det ska du göra om du till exempel. behöver stöd med hyran. eller pengar till mat och kläder. till din familj Ekonomi handlar om att hushålla med begränsade resurser. Med de skattemedel vi får in från våra invånare, ska vi försöka få till bästa möjliga verksamhet och service. En stark och stabil ekonomi är en grund för att vi ska kunna satsa på vård, omsorg, utbildning och annat Ung Ekonomi, LättLäst. Vill ni gå in djupare i ämnet så finns en utförligare text på faktaämnet Ung Ekonomi. Ung Ekonomi. Svara på frågorna som finns till ämnet: Frågor om ekonomi (skolår 4-6) Frågor om ekonomi (skolår 4-6), facit. Andra - sjätte lektionen. Din ekonomi - ekonomihistorier plus aktivitetsprojekt EKONOMI - SÅ ATT DU FÖRSTÅR förklarar ekonomis­ka och finansiella teorier så att alla kan förstå. Boken utforskar olika områden som pengarnas historia, utbud och efterfrågan, inflation, valuta, sparande, handelsutbyte och kapitalism. Stora frågor behandlas och med hjälp av grafik, diagram och citat knyts dessa till det vardagliga livet

Lättläst om Ekobrottsmyndigheten Vad är Ekobrottsmyndigheten? Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet. som arbetar med att undersöka och stoppa ekobrott. Ekobrottsmyndigheten forskar också om ekobrott. och ger information till andra om ekobrott. Riksdagen startade Ekobrottsmyndigheten. i slutet av 1990-talet. Vad gör Ekobrottsmyndigheten Konkurrens är när flera olika företag säljer samma slags vara. Företagen tävlar alltså om kunderna. De konkurrerar om kunderna genom. att sänka priserna och att göra bättre varor. Därför är konkurrens bra för konsumenterna. När konkurrensen fungerar måste företagen bli bättre och bättre. för att kunna sälja sina varor Lättläst, ofta förkortat LL, är ett begrepp som används för texter som har producerats eller omarbetats för att bli lättare att läsa. Lättläst text och litteratur riktar sig till människor med olika svårigheter att läsa. I Norden har idén om lättläst funnits sedan 1960-talet. I Sverige utkom den första lättlästa boken 1968. Tanken bakom lättläst är människors demokratiska rätt att ta del av information och litteratur. På svenska finns de lättlästa. människor har ett bra liv. samhället är rättvist och att alla får vara med. alla språk och kulturer får finnas. EU har en stark ekonomi. och att länderna använder samma pengar. när de gör affärer med varandra. EU-länderna har vissa. gemensamma värderingar. De jobbar för att

Det är den personalen som tar kontakt med dig och träffar dig första gången. De ger dig den information du behöver och du får berätta om dig själv och vad du behöver stöd med. Uppstartsteamets personal ger dig ditt stöd i början. De lär känna dig och får kunskap om hur just ditt stöd ska var Lättläst. Här hittar du lättläst text som beskriver vad vi gör på Elsäkerhetsverket och vad du kan få veta om du vänder dig till oss Det här är statistikmyndigheten SCB:s lättlästa sidor. Här kan du läsa vad SCB är och vad vi arbetar med. Du kan också läsa om vad statistik är och hur du kan använda den. Texten är lättläst. Det finns inga svåra ord eller långa meningar. Nedan ser du vad som finns på våra lättlästa sidor. Klicka på de ord du vill läsa mer om. Då kommer du till en annan lättläst sida. Vad är SCB Lättläst. Här kan du läsa om vad SKR är. och hur vi arbetar för våra medlemmar, som är Sveriges kommuner och regioner Ekonomi. Skatterna har höjts med 60 miljarder kronor och statens utgifter har ökat med 100 miljarder kronor. Trots detta och en stark högkonjunktur har vi färre poliser och längre vårdköer. Just nu är konjunkturen god, men högkonjunkturer varar inte för evigt och vi kan vänta oss en lägre tillväxt de kommande åren

Personalen skriver om viktiga saker som du ska göra, till exempel läkarbesök som personalen behöver veta om. Personalen ska skriva lättläst så att du förstår vad de skriver. Det som personalen skriver i kallas genomförandeplan, social journal, levnadsberättelse och patientjournal planera din ekonomi och gör en budget. Behöver du få bättre koll på vad du använder dina pengar till? Eller tycker du att det är svårt att få inkomsterna att räcka? Då kan en budget- och skuldrådgivare hjälpa dig att göra en budget. Budgeten ger dig överblick. En budget är en plan för dina inkomster och utgifter Lättläst Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra. Ibland kan man känna sig orättvist behandlad utan att det är diskriminering enligt lagen Lättläst handlar om demokrati och tillgänglighet. Ett lättare språk gör information tillgänglig för lässvaga. Tillgång till information är en förutsättning för att personer med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning ska kunna: lära sig nya sake

Vem gör vad? 2018 | MUCF

Vad är lättläst? I denna bok diskuterar vi, utifrån forskning och beprövad erfaren-het, den närmare innebörden av begreppet lättläst. Vi försöker bland annat reda ut vad som gör en text begriplig vilka som behöver lättlästa texter vad läsförståelse egentligen är skillnader mellan tal och skrift vad läsbarhetsformler kan ge os Statistik är en sorts matematik där man samlar in fakta om olika saker. Till exempel samlar vi på statistikmyndigheten SCB, in fakta om hur många personer som är arbetslösa, hur Sveriges ekonomi ser utoch vilka namn som är mest populära.SCB gör undersö..

Ung Ekonomi (LättLäst) - Unga Fakt

 1. Ekonomi handlar om pengar. Ekonomi handlar ofta om de pengar som samhället har tillsammans. Vi måste tänka på vad vi köper för samhällets pengar. Vi ska inte köpa saker som är dåliga för miljön. Därför tycker Miljöpartiet att: saker som är bra för miljön ska vara billiga. saker som är dåliga för miljön ska vara dyra
 2. ering och kränkande behandlin
 3. Välkommen till Brottsoffermyndighetens lättlästa sidor! Här finns information på lätt svenska för dig som utsatts för brott. Klicka på det du vill läsa om

Ekonomi - Lättläst Kriminalvårde

Tyskland är med en BNP på 2247,4 miljarder euro [1] (t.o.m. 23 maj 2006 för året 2005) Europas största ekonomi och industrination och världens tredje största. Tyskland är den största exportnationen i Europa. Tyskland är relativt råvarufattigt och koncentrerar näringslivet till de sekundära och tertiära sektorer (tillverkningsindustri och utveckling) vad du tjänar, vilka räkningar du måste betala, hur många ni är din familj, och om du har pengar på banken till exempel. Du får säga nej till utredning när du vill. Men då kan du inte få beslut om ekonomiskt bistånd. Fråga: Vad händer med informationen om mig? Svar: Du har rätt att läsa allt som socialtjänsten skriver om dig Texten är skriven på lättläst svenska och vad företaget är särskilt bra på. Man brukar säga att afärsidén är grunden som företaget vilar på. Med en genomtänkt afärsidé kar dina möjligheter att lyckas. kan ansöka om ekonomiskt stöd när du startar företag Kursen Godkänd ekonomisk aktör beskriver vad det innebär att vara godkänd ekonomisk aktör och hur ansökningsprocessen går till. Kursen beräknas ta 60 minuter att genomföra. Kursen EU Customs Trader Portal for eAEO (Systemet för godkänd ekonomisk aktör, AEO) förklarar hur du använder Systemet för godkänd ekonomisk aktör

Rumsrent valpliv på anstalten Sörbyn | Kriminalvården

De ska skriva om det som är viktigt att veta. De ska skriva sanning. De ska skriva lättläst. Vem får läsa det som är skrivet om dig? Du får läsa. Personalen får läsa. Personalen får inte berätta för någon annan om vad de har läst. Om du är 18 år, eller äldre, bestämmer du om din gode man eller din familj får läsa eller inte Erik Rågvik på Myndigheten för tillgängliga medier berättar om vad som är lättläst. För att ringa in det börjar han med att beskriva vad som är svårläst för många människor och vad som en text ska innehålla för att vara lättläst. Inspelat den 8 oktober 2018 på Scandic S:t Jörgen i Malmö. Arrangör: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) Systemet för godkänd ekonomisk aktör (AEO) är ett EU-gemensamt system för digital hantering av AEO-ansökningar (godkänd ekonomisk aktör). I systemet kan du både ansöka om AEO-tillstånd och få ditt beslut. Du kan också ta emot meddelanden från Tullverket som rör din ansökan. Läs mer om AEO, godkänd ekonomisk aktö

Statens ekonomi handlar först och främst om vilket ekonomiskt system som används. Det finns två grundtyper: marknadsekonomi och planekonomi. I dess grundform finns de knapp någonstans idag, utan nästan alla länder är någonstans mitt mellan dem, något som kallas för blandekonomi Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Med andra ord hushållande av ändliga resurser i förhållande till ens önskemål och behov. Ordet ekonomi i svenskan används i vardagligt tal i mycket bred bemärkelse och kan syfta på både system för resurshantering och vetenskapliga studier av sådana system Självhushållning. Ett av de allra äldsta sätten att organisera ekonomi var det som vi idag kallar för självhushållning. Grunden i detta system var att alla som levde tillsammans producerade vad de behövde, och fördelade det mellan sig. Denna typ av hushållning krävde mycket arbetskraft då allt som behövdes tillverkades och nästan ingen handel förekom Texten är lättläst. Det viktigaste finns med utan svåra ord. om du inte har talat sanning om din ekonomi eller på något annat sätt har lurat åt dig pengar. Socialtjänsten kan också polisanmäla dig Socialtjänsten ska alltid utreda vad som är bäst för barne

Täljegymnasiet - Södertälje kommun

Vad är ekonomi? Hultsfreds kommu

Kunskapsbanken, Ung Ekonomi (Lärarhandledning skolår 4-6

Ekonomi : så att du förstår - Marcus Weeks - inbunden

 1. Detta kapitel handlar om vilka som har ansvar för god redovisningssed, samt vilka ytterligare lagar som bestämmer vad god redovisningssed är. Kap 9: Överklagande. I det sista kapitlet i bokföringslagen står det att överklagande kan ske i en förvaltningsdomstol, samt att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten
 2. SV:s nyinstiftade litteraturpris för lättläst litteratur är historiskt. Aldrig tidigare har ett pris för lättläst skönlitteratur delats ut i Sverige. Med en jury bestående av förtroendevalda, specialister inom språk och läsare, som själva tillhör målgruppen med intellektuell funktionsnedsättning, kunde pristagaren Åsa Storck koras till vinnare inför bokmässan 2020
 3. Successiv vinstavräkning är en redovisningsteknik. Successiv vinstavräkning är en redovisningsteknik som innebär att redovisa pågående arbeten som upplupna intäkter istället för att redovisa dem när hela arbetet är färdigställt
 4. Välkommen till våra lättlästa sidor. Här kan du läsa om RFSU, på lättläst svenska. Du kan läsa om vilka vi är, vad vi tycker är viktigt och vad vi gör. Under den länk du nyss klickade på finns nu några nya rubriker. Du klickar på den rubrik som du vill läsa mer om. När du har läst klart kan du klicka på en ny rubrik
 5. Ring till TeleTal 020-22 11 44. TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt
 6. Vad är en kommuninvånare. I Öckerö kommun bor det ungefär 13 000 personer. Dom kallas för kommuninvånare. Som invånare i en kommun får man vara med och välja vilka personer som ska bestämma över saker som är viktiga för alla som bor i kommunen. De som bestämmer kallas för kommunpolitiker

Lättläst - Ekobrottsmyndighete

Våra viktigaste frågor är miljö och klimat, jobb och företag, trygghet och att hela landet ska leva. Vänsterpartiet. Vänsterpartiets politik kommer från socialistisk och feministisk ideologi. Vi vill skapa ett jämlikt samhälle med en ekonomi som funkar för alla, inte bara de rika. Liberalerna. Vi är vad vi heter: Liberalerna är. Det här är en lättläst sammanfattning om Folksam. Inga svåra ord eller långa meningar finns med. Vad vi gör. Hos oss kan du försäkra dina och familjens saker. Du kan också spara pengar till pensionen. Läs mer om vad vi gör. Vi försäkrar många olika saker

Lättläst Konkurrensverke

USA är ett av världens mäktigaste länder. Landet har traditionellt sett varit en förkämpe för demokrati och mänskliga rättigheter, men har ofta fått kritik för sin självutnämnda roll som världspolis. Landets kontroversiella president, Donald Trump, skapar rubriker och politiska svängningar både i USA och internationellt Få lättläst text om intellektuell funktionsnedsättning uppläst i Soundcloud (webbplats för distribution av ljud) på följande språk: vad det är och hur olika IF kan vara från person till person. Du får också träffa Pernilla, Henrik, Hanna och Ida. Speltid: 23 minuter Vad som avses med en lättläst, tillgänglig text, var inte heller alla lärare överens om (Reichenberg & Löfgren, 2013; Reichenberg, 2011). Jag kommer därför nedan att försöka reda ut vad som utmärker en begriplig, lättläst text. Här bygger jag bland annat på Lundbergs och Reichenbergs forskningsöversikt Vad är lättläst? (2009)

Tygelsjö deltar vid Malmö garden show | Kriminalvården

Lättläst - Wikipedi

Lag och rätt. Ekobrottsmyndigheten utreder bland annat brott som begås i samband med konkurser, skattebrott, marknadsmissbruksbrott, omställningsstödsbrott och bedrägerier som rör EU:s finansiella intressen KRAV är en ekonomisk förening som bildades 1985 i Uppsala i Sverige. Vi arbetar för att all mat ska bli ekologisk, och för att fler ska köpa och sälja KRAV-märkta produkter. Vi samarbetar med många andra länder för att maten som importeras också ska vara ekologisk Antisemitismen är också negativ för den som har fördomar om judar. Den som tror på att det är judiska konspirationer som kontrollerar politiken, ekonomin och medierna förstår inte hur samhället och världen fungerar. Då förstår personen inte det som händer på ett klokt sätt och kan därför inte göra kloka val Det här är en enkel guide om hur idrotten i Sverige fungerar. Hur den är organiserad, och vad som gäller för dig som vill vara med. Många som idrottar gillar att tävla, men de flesta gör det mest för att det är roligt. Genom din idrott möter du männis..

Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan Lättläst! Innan du söker ekonomiskt bistånd måste du söka alla andra bidrag och ersättningar som du har rätt till. Konsumentverket gör varje år en beräkning av vad som är rimliga kostnader för hushåll av olika storlek Hon är professor i literacy vid Umeå universitet, och en av få i Sverige som forskat om vad som gör en text lättläst. När centrum för lättläst nu har börjat certifiera vissa kommuners webbplatser har protesterna inte låtit vänta på sig. Certifieringen innebär att informationen är tillgänglig för personer med lässvårigheter Träfflista för sökning vad är lättläst Sökning: vad är lättläst. Resultat 1-10 av 1158; Utförlig träfflista; Kort träfflista; Hjälp. Sortera/gruppera träfflistan. Sortering:.

Lättläst - Europeiska unionen Europeiska Unione

om det är släktingar eller grannar, som är elaka mot varandra. Sådana privata relationer ingår inte i lagen. Det som sägs på TV, i radio eller i tidningar ingår inte heller i diskrimineringslagen. Men det finns andra lagar, som säger vad privatpersoner får göra och inte göra mot varandra eller vad som får sägas i reklam och i TV Många människor är med om brott. Brott är till exempel när någon slår dig eller hotar dig eller tar något som är ditt. Efter brottet behöver du hjälp. Du kan få hjälp av människor från Brottsofferjouren. Brottsofferjourens hjälp kostar inget. Brottsofferjouren finns över hela landet. Du kan ringa telefonnummer 116 006 för att få hjälp. [ Lättläst är sidor för dig som har svårt att läsa vanlig text. På de lättlästa sidorna kan du läsa om Söderköpings kommun. Du får veta vad kommunen har ansvar för och vad du kan få för service av kommunen. Texterna på dessa sidor är skrivna på lättläst svenska. Det är inga långa meningar Detta är Vänersborgs kommuns webb-plats. Bara en del av informationen på kommunens hemsida är skriven på lättläst svenska. Du klickar på orden till vänster om du vill läsa mer om kommunen. Vänersborgs kommun har hand om barnomsorg, skolor och vård till de äldre. Kommunen sköter gator och parker Ekonomi. Juridik. SPINT - Ekonomiinriktning, Engelska och internationalisering. Efter examen kan du läsa vidare på eftergymnasiala utbildningar inom ekonomi och samhällsvetenskapliga ämnen. De kan till exempel handla om folkrätt, civilekonomi, straffrätt, internationell rätt, statistik eller arbetsmarknadskunskap och management

Vad vill MSB? : information till alla medarbetare om verksamheten 2014 - med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället; Vad är ADR? Vad är samhällsekonomiskt lönsam brandsäkerhet 2017? : en genomgång av tidigare kostnadsnyttostudier med förslag till uppdateringa Ekonomisk hjälp och rådgivning Här hittar du information om vilket stöd som kommunen kan erbjuda dig när du behöver ekonomisk hjälp eller rådgivning. I första hand gäller informationen ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd, som ofta kallas socialbidrag, eller hjälp med budget- och skuldrådgivning

Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Det är vara en del av informationen på kommunens webbplats som är skriven på extra lättläst svenska.. Du kan läsa om Eksjö kommun som plats, om arbete, skola och bostad med mera. Du kan också läsa om vilken hjälp och service du kan få av kommunen.. Du klickar på plustecknet vid rubrikerna för att läsa mer om de olika områdena Vad gör de i biblioteket? Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio. På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik Ekonomi Väljer du inriktning ekonomi fördjupar du dig inom företagsekonomi och entreprenörskap. Då får du lära dig mer om till exempel marknadsföring och försäljning, organisation och ledarskap samt redovisning och kalkylering Vad är lättläst [Elektronisk resurs] / Ingvar Lundberg, Monica Reichenberg Lundberg, Ingvar, 1934-2012. (författare) Reichenberg, Monica, 1950- (författare) Sverige. Specialpedagogiska skolmyndigheten (utgivare) Alternativt namn: Specialpedagogiska skolmyndigheten Härnösand : Specialpedagogiska skolmyndigheten, 200 Vad är det faktiska problemet med dagens styrning av offentlig sektor samt hur blev det så här? Lars Stigendal belyser på ett lättläst sätt den komplexa frågan om hur styrningen av offentlig sektor har utvecklats samt varför. Boken lyfter fram betydelsen av sättet att tänka, våra tankemodeller som styr vårt agerande i relation till omgivningen samt som därmed styr vilka resultat.

Om mänskligheten ska klara vår tids utmaningar i form av klimatförändringar, resursbegränsning och växande ekonomiska klyftor behövs det en ny ekonomisk politik. En sådan måste utgå ifrån allt det goda vi kan skapa i jämlika samhällen som verkar inom naturens begränsningar, utifrån de livsviktiga funktioner som upprätthålls av ekosystemen Nu använder vi styrkan i svensk ekonomi för att lindra pandemins konsekvenser för jobben och för att genomföra en kraftfull grön återstart av ekonomin. Ordning och reda i de offentliga finanserna är grunden för vår ekonomiska politik. Det är så vi tryggar vård, skola och omsorg från nedskärningar när den ekonomiska krisen slår. Vad tycker du om den lättlästa versionen av Snabba cash? - Den är mer lättläst än en vanlig bok, ekonomiska, offentliga och privata särintressen

Ekonomi Här hittar du information om MyRights ekonomi, löner, insamlingspolicy och våra verksamhetsberättelser. Lön och arvoden MyRights styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Lönen revideras årligen och ökar i takt med organisationen i övrigt. Nuvarande Generalsekreterare Jesper Hansén har en månadslön på 48 260 kronor. Tjänstepensionen är i enlighet. Tyngdpunkten i delmålet Ekonomisk jämställdhet ligger på de ekonomiska villkor kvinnor och män har som individer. Delmålet tar sikte på fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män och omfattar inkomster i form av lön och näringsverksamhet samt avkastning på kapital

Lättläst Elsäkerhetsverke

Jordbruksverket är en myndighet. Jordbruksverket är en statlig myndighet. Det betyder att regeringen bestämmer vad vi ska arbeta med. Vi är experter på olika områden, till exempel jordbruk, fiske och landsbygd. Därför kan vi berätta för regeringen om vad som händer inom de områdena. Vi ser också till att alla som arbetar med djur, jordbruk och fiske följer de lagar som gäller i. Alla har rätt att göra sådant som är en del av deras religion, till exempel att gå i kyrkan eller moskén. 19. Alla har rätt att tycka vad de vill och säga vad de vill om till exempel politik och religion. Alla har rätt att få information som de vill ha. Alla har rätt att berätta för alla andra människor om sådant de tycker är.

Lättläst - SC

Åklagare är personer som utreder brott och ser till att det blir rättegång. På de här sidorna finns lättläst information om hur åklagare arbetar. Du kan också läsa om till exempel att vara utsatt för ett brott, att vittna och att bli dömd Mina frågeställningar är: • Hur begriplig är den lättlästa samhällsinformationen för personer med en begåvningsnedsättning? • Vad är det som gör en text svår för dessa personer? Med utgångspunkt från svaren på dessa frågor diskuterar jag vad som skulle kunna göra en text lättare att förstå. 1.2 Avgränsninga

Lättläst SK

Texter finns överallt. Vi möter dagligen texter i olika sammanhang; i dagstidningen, på tunnelbanans reklamskyltar, i mötesprotokollet på jobbet, i försäkringsbrevet eller i böckerna vi läser för våra barn. En del texter läser vi noggrant, andra skummar vi igenom som hastigast och ytterligare andra lägger vi undan direkt efter att ha bedömt dem som ointressanta Det som händer mellan valen är också viktigt för att demokratin ska fungera. Demokrati förutsätter också ett respektfullt samtal. Det handlar både om att lyssna på vad andra tycker och att själv uttrycka sina åsikter. Det är viktigt för en fungerande demokrati att invånarna känner sig som en del av samhället Kommun och demokrati - lättläst; Ekonomi och budget. Skattesats inkomståret 2020: Enhetens uppgifter: Enhetens uppgifter är bland annat ekonomisk planering, löpande budgetuppföljning, redovisning, upprättande av delårsbokslut, årsredovisning, skattefrågor, Vad är cookies Det är ibland svårt att förstå vad andra menar och hur man själv ska vara. Det kan göra att man inte vill vara med flera människor samtidigt, Få lättläst text om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar uppläst i Soundcloud (webbplats för distribution av ljud). Glasstanten gör en gigantisk glasstårta som alla ska dela på för att visa hur det här med skatt går till. Och även kungen får ett litet apanage. Väl hemma på slottet testar kungen vad som händer om man tar bort all skatt

Ekonomi Nya Moderatern

 1. Kommunerna måste ge viss sådan service enligt lagen. I Sveriges största kommun, Stockholms kommun, bor det 900 000 personer och i lilla Bjurholm bor bara 2500 människor, men alla dessa människor ska få bestämma över sådant som finns nära dem, där de bor. Därför är det viktigt för demokratin att kommunerna i Sverige får bestämma över sig själva
 2. Lättläst. Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att ge en bild av arbetsmarknaden ur ett arbetstagarperspektiv. Vi förklarar vad som gäller på arbetsmarknade
 3. Ett fackförbund är en demokratisk organisation. Det betyder att medlemmarna väljer vilka de vill ska föra deras talan. Alla har möjlighet att tycka till om vad fackförbundet ska tycka och göra. Fackförbund brukar ofta kallas för facket
 4. Grunden för vad som är lättläst är densamma. Men hur en lättläst text ser ut i praktiken varierar beroende på textens avsändare, målgrupp och sammanhang. Hör av dig, så berättar vi mer. Vill du arbeta mer med lättlästa texter? Kontakta oss, så kan vi svara på frågor och ta fram en offert
 5. Lättläst Kristdemokraterna vill att människor ska ta Handel är bra för samhällets ekonomi, och leder till fler nya jobb. ÄLDREOMSORG Sverige är ett bra land att bli gammal i, Här hittar du som elev bra information om vad vi kristdemokrater tycker är viktigt

Vad skrivs om mig? (lättläst) - orebro

Här följer exempel på vad det kan innebära när ett läromedel är uppmärkt med lättläst i den här söktjänsten Arbetet med privatekonomi är förebyggande och syftar till att konsumenter inte ska hamna i skuld. Det ska till exempel finnas bra information för den som riskerar att bli skuldsatt när ekonomin plötsligt förändras. Arbetet syftar även till att nå kommunala handläggare som konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare

Fyra år för jobben - AlliansenVad heter ångest på spanska? - Michaela Von KügelgenJonas Eriksson / Miljöpartiet de gröna

Om diskriminering (på lättläst svenska) D

Det här med lättläst är inte så enkelt som många tror. Det är inte så lätt att säga vad som är rätt eller fel. Visst, det finns några grundregler som kan göra alla texter lättare. Gör meningarna kortare, ha mycket luft, ta bort de svåra orden, se upp för bildspråk. Men lika viktigt är att fråga sig vad läsaren vet Detta är delar av vad skatten går till. Mer information om kommunens planerade kostnader hittar du i vår budget. Så här fördelas skatten i vår kommun. Kommunens största kostnad är vår personal. Det är också den som är vår viktigaste och som får verksamheten att fungera. Hos oss jobbar cirka 1.300 medarbetare Lättläst: Här köper du din biljett Du kan köpa din biljett i vår app, på Mitt konto, i våra biljettautomater, i våra kundservicebutiker, hos våra återförsäljare och ombord på bussen. Bagag Lättläst information om lagar som gäller för familjer i ärvdabalken och sambolagen. Du kan också läsa vad som har hänt med den gamla partnerskapslagen som inte längre finns. Informationen här gäller regler i Sverige. Är du utländsk medborgare. är det bra att ta reda på vilka regler som gäller i hemlandet. Fråga på.

Ankie Bosander lämnar kommunstyrelsen | Salems Kommun

Du har kommit till Skövde kommuns lättlästa sidor. Här kan du läsa om vad Skövde kommun kan göra för dig som bor i Skövde. Du kan också läsa om vilka som bestämmer i kommunen. Genom att klicka på de olika rubrikerna i spalten till vänster på sidan kan du välja vad du vill läsa om Alla Emrahem är passivhus. Det är ett miljövänligt hus. All luft i huset filtreras. Det gör luften renare. Ren luft gör att man känner sig piggare. Luften är nästan fri från pollen. Det är bra om man har allergi mot pollen Budgetkalkylen är ett oberoende verktyg som visar de kostnader som finns kopplade till din privatekonomi. Tanken är att du själv ska fatta beslut om hur du vill att din ekonomi och din budget ska se ut. Kalkylen är ett sätt att få en bild av läget och vad som passar bäst för just dina behov Men huset är stort och kattungen är rädd. Vad behöver en kattunge för att må bra? Gulliga fakta på lättläst engelska, för den som drömmer om en egen katt Tigrinska Lättläst Arabiska Engelska Managing your Money 2021 Persiska farsi Somaliska Budget bo hemma matkostnader koll på pengarna Tips om hur du kan planera din ekonomi och göra en egen budget samt beräknade kostnader för att flytta hemifrån samt andra stora utgifter i ett hushåll som mat, bostad, bil och försäkringar

 • Praktisk person.
 • GlockApps alternative.
 • LEI kod.
 • CryptoCompare Calculator.
 • Benny Andersson sommarhus.
 • Veddha 6 GPU Miner Case.
 • Coinbase Hardware Wallet.
 • Beam hard fork Countdown.
 • SPDR SPY.
 • Skrivblock A6.
 • Martin Lewis best savings 2020.
 • SAP share price.
 • Alfa vrouw betekenis.
 • Visa research internship.
 • How to Add Money in Abra wallet Philippines.
 • Bitcoin casino no deposit bonus 2021.
 • Retro bordslampa.
 • Is Bitcoin SV safe.
 • Skattemässiga avskrivningar byggnader K3.
 • Shapeshift supported coins.
 • Fastighetsmäklare Strömstad.
 • Immobilien Rendite Rechner Excel.
 • Jan Meulendijks Cryptobundel.
 • Bitcoin machine in Tampines Singapore.
 • Kommunalt kontrakt.
 • Ss Stockholm 1948.
 • Fattigpensionär belopp 2019.
 • Fx Fury review.
 • Klarna Beschwerde email Österreich.
 • Glasögon barn utan styrka.
 • Inbetalning restskatt 2020.
 • Vattnets kretslopp barn bild.
 • Hotmail inloggen direct.
 • Kod pin do karty sim odblokowujący sieć t mobile.
 • Crowdfunding Duitsland.
 • Hydropool 670 Gold review.
 • Tencent earnings Estimates.
 • Per Stolt Gapwaves.
 • Kontakt multiple outputs.
 • Swedbank Robur fonder innehav.
 • KappAhl leverantörer.